Rygge Antenneanlegg

Din lokale kabel-TV leverandør

Nyhetsbrev

Skriv inn epostadressen din for å motta nyhetsbrev fra RAAL
Please wait

Den årlige medlemskontingenten/årsavgiften fordeles på 2 fakturaer i året.  Dersom det foretas skriftlig oppsigelse innen 30 april, slipper man dog å betale medlemsavgift/årskontingent for annet halvår.

Dersom det  foretas skriftlig oppsigelse innen 31 oktober slipper man å betale medlemskontingent/årsavgift for første halvår året etter.

Manglende skriftlig oppsigelse innenfor de nevnte frister medfører at man må betale medlemskontingent for det neste halvår.
Melding om adresse-endring eller utmelding må gjøres SKRIFTLIG ved å:

                                                                                      
Fylle ut flytte/utmeldingsskjema som kan skrives ut
her, eller skrives ut fra www.vansjobbl.no under fanen FAAL/RAAL og skanne - sende skjemaet på mail til post@vansjobbl.noeller sendes som post til Vansjø Boligbyggelag, Svaebakken 8, 1532 Moss. Kan også leveres i skranken.

        NB! DET ER EGNE OPPSIGELSESFRISTER FOR BORETTSLAG OG BOLIGSAMEIER.

VANSJØ BOLIGBYGGELAG – MEDLEMSKONTINGENT,

OPPSIGELSESVEDERLAG/GEBYR FOR AVSTENGING, PÅKOBLINGSGEBYR.
Å være forretningsfører medfører at det føres regnskapet for selskapet, samt innkrever andelsinnskudd, medlemskontingent og gebyrer fra andelseierne i selskapet.

Vansjø BBL har ingen tilknytning til RAAL`s tekniske installasjoner, signaler eller lignende, og kan ikke besvare spørsmål om dette.

 

SPØRSMÅL VEDR. BETALING AV ANDELSINNSKUDD, MEDLEMSKONTINGENT OG GEBYRER :

RING VANSJØ BOLIGBYGGELAG PÅ: 95 26 62 00.

Dersom den årlige medlemsårskontingenten ikke betales, får medlemmene skriftlig purring med varsel om stenging av TV-signalene.
Dersom medlemskontingenten fortsatt ikke betales, stenges TV-signalene uten ytterligere varsel.
Dersom TV-signalene ønskes tilkoblet etter avstenging, må skyldig medlemskontingent og påkoblingsgebyr betales før tilkobling.