Rygge Antenneanlegg

Meny

Vi gir oss mens leken er god 30-6 2019

Grunnet sterk konkurranse fra andre leverandører av TV og internett har et enstemmig styre besluttet å foreta en styrt avvikling av Rygge Antenneanlegg.

Etter stort frafall av medlemsmassen er det ikke lenger økonomisk forsvarlig å opprettholde og vedlikeholde anlegget.

Resterende abonnenter tilhørende RAAL overføres og driftes videre av Telenor etter årsmøte 09.04.2019.

De abonnentene der det ikke er økonomisk forsvarlig å drifte p.g.a. avstander, kostbare kabelbrudd etc. vil få tilbud om en parabolpakke fra Canal Digital/Telenor.

Signalet fortsetter som tidligere frem til 30-6-2019, men vedlikeholdet av anlegget vil således ikke bli utført.

Henvendelser i forbindelse med overstående kan rettes mot VBBL tlf: 95266200, eller til Tenor/Canal Digital 91509000, 91506070